Aktualna edycja | Seria wydawnicza | Formularz | Wymagania edytorskie | Kontakt | 

Seria wydawnicza
III EDYCJA
Aktualności
Formularz zgłoszeniowy
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Ramowy program
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Publikacja
SERIA WYDAWNICZA
O serii wydawniczej
Zaproszenia do publikacji
Wymagania edytorskie
Wgraj plik
INNE CYKLE KONFERENCYJNE
Wyzwania
CSR
Czas na rozwój
Kapitał ludzki
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Facebook
Kontakt
Seria wydawnicza
O serii wydawniczej | Zaproszenie do publikacji | Wymagania edytorskie | Prace majczęściej przeglądane | 

Sortuj: rosnąco | malejąco  według: tytułu | autora | roku | nr zeszytu | popularności | 

Wyszukaj:
Rozdział w monografii: Podejście procesowe vs. projektowe w zarządzaniu

G.Jokiel

w: Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 104-114.

Wejść: 2309
Rozdział w monografii: Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstwa wynikająca z implementacji ISO 9004:2009

J.Suska

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 75-91.

Wejść: 2117
Rozdział w monografii: Praktyka wdrażania narzędzi Lean Management na przykładzie trzech dużych firm produkcyjnych

A.Maleszka, M.Linke

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 121-129.

Wejść: 2031
Rozdział w monografii: Nieprawidłowości w zastosowaniach podejścia procesowego w zarządzaniu

K.Waćkowski

w: Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 5-21.

Wejść: 2030
Rozdział w monografii: Analiza porównawcza modeli podejścia procesowego i projekt własny na przykładzie branży spożywczej

A.Walaszczyk, M.Rajkiewicz

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 55-63.

Wejść: 1979
Rozdział w monografii: Specjalizacja i standaryzacja produkcji jako narzędzie doskonalenia procesów w przemyśle kablowym

Ł.Wacławik

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 105-115.

Wejść: 1975
Rozdział w monografii: Procedura wdrażania lean management w przedsiebiorstwach produkcyjnych średniej wielkości - studium przypadku

P.Walentynowicz, P.Pocałujko

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 104-120.

Wejść: 1975
Rozdział w monografii: Podejście procesowe w zarządzaniu uczelnią

J.Mnich, Z.Wiśniewski

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 71-80.

Wejść: 1963
Rozdział w monografii: Stopień wdrożenia podejścia procesowego w organizacjach funkcjonujących w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 - wyniki badań z rynku polskiego

A.Gębczyńska

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 64-74.

Wejść: 1962
Rozdział w monografii: Zmiana w procesie a satysfakcja klienta - studium przypadku

K.Ragin-Skorecka, F.Nowak

w: Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 43-54.

Wejść: 1958
Rozdział w monografii: Podejście sytuacyjne w zarządzaniu

E.Kowalska-Napora

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 5-13.

Wejść: 1956
Rozdział w monografii: Założenia ISO 9001:2015 w architekturze współczesnego otoczenia

M.Chojnacka

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 42-54.

Wejść: 1956
Rozdział w monografii: Na drodze do implementacji Lean Management. Test Siedmiu Barier (T7B)

J.Fiuk

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 92-103.

Wejść: 1948
Rozdział w monografii: Outsourcing funkcji personalnej

M.Terebińska

w: Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 115-124.

Wejść: 1940
Rozdział w monografii: Determinanty sprzyjające orientacji na klienta w organizacjach w świetle badań empirycznych

M.Kunasz, P.Zwiech

w: Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 33-42.

Wejść: 1940
Rozdział w monografii: Doskonalenie zarządzania procesami w organizacji z wykorzystaniem aplikacji społecznościowych

W.Grzelak

w: Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 92-103.

Wejść: 1938
Rozdział w monografii: Zmienność procesów a dysfunkcje społeczne w organizacji

A.Szeliga-Kowalczyk

w: Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 22-32.

Wejść: 1936
Rozdział w monografii: Rachunkowość finansowa jako źródło informacji na potrzeby zarządzania procesami

A.Szydełko

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 130-142.

Wejść: 1932
Rozdział w monografii: Implementacja zarządzania procesowego w organizacji w świetle badań ankietowych

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 27-41.

Wejść: 1929
Rozdział w monografii: Dojrzałość organizacji procesowych w Polsce

B.Wyrzykowska

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 16-26.

Wejść: 1923
Rozdział w monografii: Wybrane aspekty podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją

G.Wójcik

w: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 5-15.

Wejść: 1912
Rozdział w monografii: Zarządzanie kulturą organizacyjną w ujęciu procesu

K.Szczepańska, D.Kosiorek

w: Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 78-91.

Wejść: 1911
Rozdział w monografii: Proces komunikacji jako element podnoszenia konkurencyjności organizacji

K.Włodarczyk

w: Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 55-64.

Wejść: 1910
Rozdział w monografii: Wykorzystanie metody CSI do określenia poziomu jakości na przykładzie usług gastronomicznych

E.Malinowska

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 127-137.

Wejść: 1909
Rozdział w monografii: Zarządzanie kosztami działań - teoria góry lodowej, a teoria ograniczeń

E.Kowalska-Napora

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 14-23.

Wejść: 1905
Rozdział w monografii: Zaangażowanie kadry menedżerskiej w doskonalenie procesów - założenia i praktyka

R.Brajer-Marczak

w: Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 65-77.

Wejść: 1904
Rozdział w monografii: Model zarządzania własnością intelektualną w uczelniach technicznych

M.Zalewska-Traczyk

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 81-93.

Wejść: 1895
Rozdział w monografii: Optymalizacja procesu zakupu surowca drzewnego od lasów państwowych

A.Turczak

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 41-52.

Wejść: 1895
Rozdział w monografii: Analiza procesów biznesowych - wybrane aspekty

Ł.Szydełko

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 24-40.

Wejść: 1891
Rozdział w monografii: Zarządzanie dokumentami w kancelarii prawnej

A.Szajna, R.Stryjski

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 116-126.

Wejść: 1890
Rozdział w monografii: Wspomaganie zarządzania procesowego w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy przez chmurę obliczeniową

K.Hauke

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 94-104.

Wejść: 1869
Rozdział w monografii: Monitoring wód podziemnych w ujęciu procesowym. Spojrzenie z perspektywy potrzeb klienta bezpośredniego i pośredniego

A.Merta, D.Kuchta, W.Walczak

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 53-64.

Wejść: 1867
Rozdział w monografii: Wskaźnik przystosowalności transportu w przepływie osób w aglomeracjach miejskich

E.Kowalska-Napora, M.Sroka

w: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 65-70.

Wejść: 1862
Rozdział w monografii: Ryzyko w procesie zarządzania zasobami ludzkimi instytucji publicznych - rozważania teoretyczne.

M.Łańcuchowska

w: BPM vs. HRM, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 121-134.

Wejść: 1705
Rozdział w monografii: Znaczenie komunikacji interpersonalnej w procesie kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy

J.Sadłowska-Wrzesińska

w: BPM vs. HRM, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 95-108.

Wejść: 1563
Rozdział w monografii: Crowdsourcing procesów biznesowych w organizacjach publicznych

R.Lenart-Gansiniec

w: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 101-114.

Wejść: 1549
Rozdział w monografii: Podejście procesowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim

T.Waściński, K.A.Wójcik

w: BPM vs. HRM, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 9-24.

Wejść: 1540
Rozdział w monografii: Istota audytu funkcji personalnej

R.Kramer

w: BPM vs. HRM, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 53-66.

Wejść: 1538
Rozdział w monografii: Zarządzanie nowoczesnym procesem przetwarzania odpadów biodegradowalnych (200201)

M.Gotowska, K.Świerzyńska

w: Procesy w organizacji - wybrane aspekty, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 69-82.

Wejść: 1536
Rozdział w monografii: Perspektywa procesu a orientacja na klienta w podmiotach leczniczych

B.Piszczygłowa

w: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 33-46.

Wejść: 1536
Rozdział w monografii: Metodyka pomiaru zrównoważenia logistyki dla przedsiębiorstw sektora gospodarki żywnościowej na bazie koncepcji LSR - ujęcie procesowe

K.Wajszczuk

w: Procesy w organizacji - wybrane aspekty, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 111-128.

Wejść: 1532
Rozdział w monografii: Wybrane aspekty procesu zarządzania technologiami

E.Krawczyk-Dembicka, W.Urban

w: Procesy w organizacji - wybrane aspekty, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 19-32.

Wejść: 1530
Rozdział w monografii: Zarządzanie i doskonalenie procesów biznesowych w turystyce

A.Chęcińska-Zaucha, Z.Gródek-Szostak

w: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 21-32.

Wejść: 1530
Rozdział w monografii: Efektywność procesów personalnych

K.Szczepańska

w: BPM vs. HRM, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 25-38.

Wejść: 1530
Rozdział w monografii: Pomiar efektywności procesów personalnych - wyniki badań

M.Kunasz, P.Zwiech

w: BPM vs. HRM, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 39-52.

Wejść: 1528
Rozdział w monografii: Zmiany w systemie zarządzania jakością dotyczące zarządzania procesami

J.Wierzowiecka

w: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 61-74.

Wejść: 1525
Rozdział w monografii: Możliwości wykorzystania kreatywności w organizacji

K.Szara

w: BPM vs. HRM, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 109-120.

Wejść: 1521
Rozdział w monografii: Monitorowanie procesów w oparciu o karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu

M.Major

w: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 47-60.

Wejść: 1516
Rozdział w monografii: Zrównoważona karta wyników w kontekście zarządzania procesowego

U.Feliniak

w: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 115-126.

Wejść: 1515
Rozdział w monografii: Dobre praktyki w budowaniu ścieżki kariery kadry odpowiedzialnej za kształtowanie zintegrowanych systemów zarządzania

K.Byrska-Bienias, E.Golińska

w: BPM vs. HRM, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 67-80.

Wejść: 1515
Rozdział w monografii: Zarządzanie procesowe a współczesne elementy zarządzania w gospodarce globalnej

J.Wąchol

w: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 9-20.

Wejść: 1514
Rozdział w monografii: Technologia Web 2.0 w zarządzaniu procesowym na poziomie gminy - podejście modelowe

K.Hauke

w: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 87-100.

Wejść: 1512
Rozdział w monografii: Analiza procesów w porcie morskim na przykładzie Portu Szczecin

K.Korzonek, T.Uhl

w: Procesy w organizacji - wybrane aspekty, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 99-110.

Wejść: 1510
Rozdział w monografii: Komplementarność perspektyw balanced scorecard oraz zarządzania procesowego w operacjonalizacji strategii w organizacji wieloodziałowej na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

P.Antonowicz, P.Skrzyniarz, T.Stawicka, A.Stolarz

w: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 127-140.

Wejść: 1510
Rozdział w monografii: Struktura zarządzania procesowego

E.Błońska

w: Procesy w organizacji - wybrane aspekty, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 9-18.

Wejść: 1508
Rozdział w monografii: Kierunki doskonalenia zarządzania zespołem pracowników podczas realizacji projektów we współczesnych organizacjach

M.Igielski

w: BPM vs. HRM, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2016, s. 81-94.

Wejść: 1508
Rozdział w monografii: Doskonalenie procesu zarządzania reklamacjami w systemie zarządzania jakością

A.Szkiel

w: Procesy w organizacji - wybrane aspekty, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 83-98.

Wejść: 1507
Rozdział w monografii: Algorytm badania elastyczności procesów produkcyjnych

P.Rewers, J.Trojanowska, P.Chabowski

w: Procesy w organizacji - wybrane aspekty, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 57-68.

Wejść: 1489
Rozdział w monografii: Wpływ instytucji otoczenia biznesu na zarządzanie procesem transferu technologii w przedsiębiorstwie

Z.Gródek-Szostak, D.Kajrunajtys, A.Chęcińska-Zaucha

w: Procesy w organizacji - wybrane aspekty, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 33-46.

Wejść: 1487
Rozdział w monografii: Modelowanie informatyczne procesów zarządzania

L.Petryshyn

w: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 75-86.

Wejść: 1484
Rozdział w monografii: Ocena syntezy strategii Lean i Six Sigma oraz jej wpływ na działalność przedsiębiorstw

M.Ziętek

w: Procesy w organizacji - wybrane aspekty, E.Mazur-Wierzbicka (red.), Zapol, Szczecin 2016, s. 47-56.

Wejść: 767
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 2018.05.11

Kalendarium:
2018.03.31 - zgłoszenie
2018.03.31 - opłata
2018.03.31 - referat

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@procesy.kzkl.eu


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl